Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556577-9344

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201808 201708
Antal månader: 12 12
Omsättning: 7 773 Revenue Up 7 662 Revenue Down
Finansiella kostnader: 3 Revenue Up 1
Resultat efter finansnetto: 235 Revenue Up -665 Revenue Down
Balansomslutning: 2 408 Revenue Up 2 308 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 2 167 Revenue Up 1 996 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 849 Revenue Down 984 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 559 Revenue Up 1 324 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 13 Revenue Down 14 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 64,7% Revenue Up 57,4% Revenue Down
Omsättning per anställd: 598 Revenue Up 547 Revenue Down
Lönsamhet: 3,0% Revenue Up -8,7% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,1% Revenue Up -50,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 255,2% Revenue Up 202,8% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,9% Revenue Up -28,8% Revenue Down
Bokslut 201808
Antal månader: 12
Omsättning: 7 773
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 235
Balansomslutning: 2 408
Omsättningstillgångar: 2 167
Kortfristiga skulder: 849
Justerat eget kapital: 1 559
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 13

Nyckeltal

Soliditet: 64,7%
Omsättning per anställd: 598
Lönsamhet: 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,1%
Balanslikviditet: 255,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,9%