Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 995 863 847

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 5 928 Revenue Up 5 762 Revenue Up
Finansiella kostnader: 6 Revenue Down 10 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 812 Revenue Down 1 261 Revenue Up
Balansomslutning: 3 794 Revenue Up 3 392 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 3 358 Revenue Up 3 067 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 401 Revenue Up 1 325 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 390 Revenue Up 2 065 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 63,0% Revenue Up 60,9% Revenue Up
Lönsamhet: 13,7% Revenue Down 21,9% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,0% Revenue Down 61,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 239,7% Revenue Up 231,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,6% Revenue Down 37,5% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 5 928
Finansiella kostnader: 6
Resultat efter finansnetto: 812
Balansomslutning: 3 794
Omsättningstillgångar: 3 358
Kortfristiga skulder: 1 401
Justerat eget kapital: 2 390
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 3
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 63,0%
Omsättning per anställd: 1 976
Lönsamhet: 13,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,0%
Balanslikviditet: 239,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,6%