Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556006-3421

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 34 005 000 Revenue Up 31 581 000 Revenue Up
Finansiella kostnader: 342 000 Revenue Up 292 000 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 4 236 000 Revenue Up 3 792 000 Revenue Up
Balansomslutning: 51 749 000 Revenue Up 48 612 000 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 16 184 000 Revenue Up 15 347 000 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 10 456 000 Revenue Down 11 599 000 Revenue Up
Justerat eget kapital: 30 126 000 Revenue Up 27 216 000 Revenue Up
Aktiekapital: 2 620 000 2 620 000
Antal anställda: 22 420 Revenue Up 22 112 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 58,2% Revenue Up 56,0% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 517 Revenue Up 1 428 Revenue Up
Lönsamhet: 12,5% Revenue Up 12,0% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,1% Revenue Up 13,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 154,8% Revenue Up 132,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,8% Revenue Up 8,4% Revenue Up
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 34 005 000
Finansiella kostnader: 342 000
Resultat efter finansnetto: 4 236 000
Balansomslutning: 51 749 000
Omsättningstillgångar: 16 184 000
Kortfristiga skulder: 10 456 000
Justerat eget kapital: 30 126 000
Aktiekapital: 2 620 000
Antal anställda: 22 420

Nyckeltal

Soliditet: 58,2%
Omsättning per anställd: 1 517
Lönsamhet: 12,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,1%
Balanslikviditet: 154,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,8%