Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1078986-9

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201606
Antal månader: 12
Omsättning: 240 Revenue Down
Finansiella kostnader: 10 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 15 Revenue Up
Balansomslutning: 436 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 32 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 46 Revenue Down
Justerat eget kapital: 128 Revenue Up
Aktiekapital: 10

Nyckeltal

Soliditet: 29,4% Revenue Up
Lönsamhet: 6,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 69,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7% Revenue Up
Bokslut 201706
Antal månader: 12
Omsättning: 187
Finansiella kostnader: 9
Resultat efter finansnetto: 0
Balansomslutning: 389
Omsättningstillgångar: 25
Kortfristiga skulder: 27
Justerat eget kapital: 118
Aktiekapital: 10

Nyckeltal

Soliditet: 30,3%
Lönsamhet: 0,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,0%
Balanslikviditet: 92,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 2,3%