Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0663025-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201610
Antal månader: 12
Omsättning: 1 329 Revenue Up
Finansiella kostnader: 10 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 85 Revenue Down
Balansomslutning: 1 278 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 183 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 220 Revenue Up
Justerat eget kapital: 759 Revenue Down
Aktiekapital: 10
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 59,4% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 6,4% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 83,2% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,4% Revenue Down
Bokslut 201710
Antal månader: 12
Omsättning: 1 613
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 599
Balansomslutning: 1 999
Omsättningstillgångar: 184
Kortfristiga skulder: 203
Justerat eget kapital: 1 233
Aktiekapital: 10
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: 61,7%
Omsättning per anställd: 81
Lönsamhet: 37,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 48,6%
Balanslikviditet: 90,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 30,3%