Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556262-5862

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201808 201708 201608
Antal månader: 12 12
Omsättning: 91 558 Revenue Up 88 964 Revenue Up 69 428
Finansiella kostnader: 696 Revenue Up 497 Revenue Up 292
Resultat efter finansnetto: 7 918 Revenue Up 7 647 Revenue Up 6 350
Balansomslutning: 31 935 Revenue Up 25 942 Revenue Down 26 567
Omsättningstillgångar: 30 700 Revenue Up 24 507 Revenue Down 24 894
Kortfristiga skulder: 17 625 Revenue Up 14 573 Revenue Down 15 683
Justerat eget kapital: 14 310 Revenue Up 11 369 Revenue Up 10 884
Aktiekapital: 250 250 250
Antal anställda: 19 Revenue Up 17 Revenue Up 16

Nyckeltal

Soliditet: 44,8% Revenue Up 43,8% Revenue Up 41,0%
Omsättning per anställd: 4 819 Revenue Down 5 233 Revenue Up 4 339
Lönsamhet: 8,6% 8,6% Revenue Down 9,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,3% Revenue Down 67,3% Revenue Up 58,3%
Balanslikviditet: 174,2% Revenue Up 168,2% Revenue Up 158,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 27,0% Revenue Down 31,4% Revenue Up 25,0%
Bokslut 201808
Antal månader: 12
Omsättning: 91 558
Finansiella kostnader: 696
Resultat efter finansnetto: 7 918
Balansomslutning: 31 935
Omsättningstillgångar: 30 700
Kortfristiga skulder: 17 625
Justerat eget kapital: 14 310
Aktiekapital: 250
Antal anställda: 19

Nyckeltal

Soliditet: 44,8%
Omsättning per anställd: 4 819
Lönsamhet: 8,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,3%
Balanslikviditet: 174,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 27,0%