Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556050-0398

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201912 201812 (koncern) 201712 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 18 375 Revenue Down 17 019 210 Revenue Up 16 127 090
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down 91 960 Revenue Up 75 015
Resultat efter finansnetto: 18 375 Revenue Down 442 394 Revenue Down 547 264
Balansomslutning: 0 Revenue Down 12 085 920 Revenue Up 10 494 620
Omsättningstillgångar: 0 Revenue Down 7 898 002 Revenue Up 6 825 894
Kortfristiga skulder: 0 Revenue Down 6 260 701 Revenue Up 5 325 268
Justerat eget kapital: 0 Revenue Down 2 584 137 Revenue Down 2 696 530
Aktiekapital: 0 Revenue Down 330 000 330 000
Antal anställda: 3 795 Revenue Down 3 831 Revenue Up 3763

Nyckeltal

Soliditet: NaN% 21,4% Revenue Down 25,7%
Omsättning per anställd: 5 Revenue Down 4 442 Revenue Up 4 286
Lönsamhet: 100,0% Revenue Up 2,6% Revenue Down 3,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): INF% Revenue Up 17,1% Revenue Down 20,3%
Balanslikviditet: NaN% 126,2% Revenue Down 128,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): INF% Revenue Up 4,4% Revenue Down 5,9%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201912
Antal månader: 12
Omsättning: 18 375
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 18 375
Balansomslutning: 0
Omsättningstillgångar: 0
Kortfristiga skulder: 0
Justerat eget kapital: 0
Aktiekapital: 0
Antal anställda: 3 795

Nyckeltal

Soliditet: NaN%
Omsättning per anställd: 5
Lönsamhet: 100,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): INF%
Balanslikviditet: NaN%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): INF%