Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0518513-9

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 65 Revenue Down
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: -3 Revenue Up
Balansomslutning: 141 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 3 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 68 Revenue Down
Justerat eget kapital: 74 Revenue Down
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 52,5% Revenue Up
Lönsamhet: -4,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -4,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 4,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 62
Resultat efter finansnetto: 4
Balansomslutning: 141
Omsättningstillgångar: 1
Kortfristiga skulder: 69
Justerat eget kapital: 72
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 51,1%
Lönsamhet: 6,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,6%
Balanslikviditet: 1,4%