Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 944 688 358

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 47 468 Revenue Down 49 652 Revenue Up
Finansiella kostnader: 7 Revenue Up 1 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 7 735 Revenue Down 9 298 Revenue Up
Balansomslutning: 19 644 Revenue Up 18 951 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 19 062 Revenue Up 18 273 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 5 685 Revenue Down 5 921 Revenue Up
Justerat eget kapital: 13 950 Revenue Up 13 006 Revenue Up
Aktiekapital: 210 210
Antal anställda: 18 Revenue Up
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 71,0% Revenue Up 68,6% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 758 Revenue Down
Lönsamhet: 16,3% Revenue Down 18,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,4% Revenue Down 71,5% Revenue Up
Balanslikviditet: 335,3% Revenue Up 308,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 39,4% Revenue Down 49,1% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 47 468
Finansiella kostnader: 7
Resultat efter finansnetto: 7 735
Balansomslutning: 19 644
Omsättningstillgångar: 19 062
Kortfristiga skulder: 5 685
Justerat eget kapital: 13 950
Aktiekapital: 210
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 71,0%
Lönsamhet: 16,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 55,4%
Balanslikviditet: 335,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 39,4%