Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0706961-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201603
Antal månader: 12
Omsättning: 211 Revenue Down
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: -381 Revenue Down
Balansomslutning: 1 620 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 459 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 53 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 302 Revenue Down
Aktiekapital: 10
Antal anställda: 5 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 80,4% Revenue Down
Omsättning per anställd: 42 Revenue Down
Lönsamhet: -180,6% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -29,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 866,0% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201703
Antal månader: 12
Omsättning: 323
Resultat efter finansnetto: 63
Balansomslutning: 1 702
Omsättningstillgångar: 449
Kortfristiga skulder: 83
Justerat eget kapital: 1 365
Aktiekapital: 10
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 80,2%
Omsättning per anställd: 81
Lönsamhet: 19,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 4,6%
Balanslikviditet: 541,0%