Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0957226-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 726 Revenue Up
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: -1 Revenue Up
Balansomslutning: 402 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 55 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 123 Revenue Up
Justerat eget kapital: 278 Revenue Down
Aktiekapital: 51
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 69,2% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: -0,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -0,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 44,7% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 690
Finansiella kostnader: 4
Resultat efter finansnetto: 52
Balansomslutning: 344
Omsättningstillgångar: 74
Kortfristiga skulder: 132
Justerat eget kapital: 117
Aktiekapital: 51
Antal anställda: 8

Nyckeltal

Soliditet: 34,0%
Omsättning per anställd: 86
Lönsamhet: 7,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 44,4%
Balanslikviditet: 56,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 16,3%