Ta P/S
Jorcks Passage 1 A
DK-1162 København K
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 35271100
Fax: +45 33110520

Bokslut 201512
Antal anställda: 35

Nyckeltal