TNT Arkitekter A/S
Kirsten Walthers Vej 9
DK-2500 Valby
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 33118666
Fax: +45 33113318

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 2 421
Balansomslutning: 6 022
Omsättningstillgångar: 4 640
Kortfristiga skulder: 2 429
Justerat eget kapital: 2 429
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 25

Nyckeltal

Soliditet: 40,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 99,7%
Balanslikviditet: 191,0%