Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556929-8291

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 54 383 Revenue Up 40 870 Revenue Up 36 819
Finansiella kostnader: 8 Revenue Down 22 Revenue Down 27
Resultat efter finansnetto: -5 159 Revenue Down -4 567 Revenue Down -3 515
Balansomslutning: 12 091 Revenue Up 11 438 Revenue Up 9 521
Omsättningstillgångar: 11 980 Revenue Up 11 265 Revenue Up 9 338
Kortfristiga skulder: 11 153 Revenue Up 10 242 Revenue Up 9 089
Justerat eget kapital: 909 Revenue Down 1 130 Revenue Up 425
Aktiekapital: 500 500 500
Antal anställda: 15 Revenue Up 12 Revenue Up 10

Nyckeltal

Soliditet: 7,5% Revenue Down 9,9% Revenue Up 4,5%
Omsättning per anställd: 3 626 Revenue Up 3 406 Revenue Down 3 682
Lönsamhet: -9,5% Revenue Up -11,2% Revenue Down -9,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -567,5% Revenue Down -404,2% Revenue Up -827,1%
Balanslikviditet: 107,4% Revenue Down 110,0% Revenue Up 102,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -42,6% Revenue Down -39,7% Revenue Down -36,6%
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 54 383
Finansiella kostnader: 8
Resultat efter finansnetto: -5 159
Balansomslutning: 12 091
Omsättningstillgångar: 11 980
Kortfristiga skulder: 11 153
Justerat eget kapital: 909
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 7,5%
Omsättning per anställd: 3 626
Lönsamhet: -9,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -567,5%
Balanslikviditet: 107,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -42,6%