Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556929-8291

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 40 870 Revenue Up 36 819 Revenue Up
Finansiella kostnader: 22 Revenue Down 27 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -4 567 Revenue Down -3 515 Revenue Up
Balansomslutning: 11 438 Revenue Up 9 521 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 11 265 Revenue Up 9 338 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 10 242 Revenue Up 9 089 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 130 Revenue Up 425 Revenue Up
Aktiekapital: 500 500
Antal anställda: 12 Revenue Up 10 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 9,9% Revenue Up 4,5% Revenue Up
Omsättning per anställd: 3 406 Revenue Down 3 682 Revenue Up
Lönsamhet: -11,2% Revenue Down -9,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -404,2% Revenue Up -827,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 110,0% Revenue Up 102,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -39,7% Revenue Down -36,6% Revenue Up
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 40 870
Finansiella kostnader: 22
Resultat efter finansnetto: -4 567
Balansomslutning: 11 438
Omsättningstillgångar: 11 265
Kortfristiga skulder: 10 242
Justerat eget kapital: 1 130
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 12

Nyckeltal

Soliditet: 9,9%
Omsättning per anställd: 3 406
Lönsamhet: -11,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -404,2%
Balanslikviditet: 110,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -39,7%