Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 2424893-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201607
Antal månader: 12
Omsättning: 11 655 Revenue Down
Finansiella kostnader: 272 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -324 Revenue Down
Balansomslutning: 5 600 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 3 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 993 Revenue Down
Justerat eget kapital: -242 Revenue Down
Aktiekapital: 133
Antal anställda: 104 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: -4,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 112 Revenue Down
Lönsamhet: -2,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 133,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 0,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -0,9% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201707
Antal månader: 12
Omsättning: 11 935
Finansiella kostnader: 264
Resultat efter finansnetto: -42
Balansomslutning: 6 377
Omsättningstillgångar: 1
Kortfristiga skulder: 2 591
Justerat eget kapital: -269
Aktiekapital: 133
Antal anställda: 123

Nyckeltal

Soliditet: -4,2%
Omsättning per anställd: 97
Lönsamhet: -0,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 15,6%
Balanslikviditet: 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,5%