Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK83591528

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201909 201809 201709
Omsättning: 491 564 Revenue Up 465 380 Revenue Up 429 480
Resultat efter finansnetto: 12 061 Revenue Up 7 127 Revenue Up 3 868
Balansomslutning: 412 167 Revenue Down 448 420 Revenue Up 411 316
Omsättningstillgångar: 184 234 Revenue Up 167 378 Revenue Up 159 302
Kortfristiga skulder: 61 825 Revenue Down 73 870 Revenue Down 88 869
Justerat eget kapital: 129 267 Revenue Up 119 956 Revenue Up 114 761
Aktiekapital: 1 000 1 000 1 000
Antal anställda: 150 Revenue Down 350 350

Nyckeltal

Soliditet: 31,4% Revenue Up 26,8% Revenue Down 27,9%
Omsättning per anställd: 3 277 Revenue Up 1 330 Revenue Up 1 227
Lönsamhet: 2,5% Revenue Up 1,5% Revenue Up 0,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,3% Revenue Up 5,9% Revenue Up 3,4%
Balanslikviditet: 298,0% Revenue Up 226,6% Revenue Up 179,3%
Bokslut 201909
Omsättning: 491 564
Resultat efter finansnetto: 12 061
Balansomslutning: 412 167
Omsättningstillgångar: 184 234
Kortfristiga skulder: 61 825
Justerat eget kapital: 129 267
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 150

Nyckeltal

Soliditet: 31,4%
Omsättning per anställd: 3 277
Lönsamhet: 2,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,3%
Balanslikviditet: 298,0%