Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med Momsreg.nr (VAT) DK83591528

* Bokslutsinformation (×1000) DKK

Bokslut 201809 201709
Omsättning: 465 380 Revenue Up 429 480 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 7 127 Revenue Up 3 868 Revenue Up
Balansomslutning: 448 420 Revenue Up 411 316 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 167 378 Revenue Up 159 302 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 73 870 Revenue Down 88 869 Revenue Up
Justerat eget kapital: 119 956 Revenue Up 114 761 Revenue Up
Aktiekapital: 1 000 1 000 Revenue Up
Antal anställda: 350 350

Nyckeltal

Soliditet: 26,8% Revenue Down 27,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: 1 330 Revenue Up 1 227 Revenue Up
Lönsamhet: 1,5% Revenue Up 0,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,9% Revenue Up 3,4% Revenue Down
Balanslikviditet: 226,6% Revenue Up 179,3% Revenue Down
Bokslut 201809
Omsättning: 465 380
Resultat efter finansnetto: 7 127
Balansomslutning: 448 420
Omsättningstillgångar: 167 378
Kortfristiga skulder: 73 870
Justerat eget kapital: 119 956
Aktiekapital: 1 000
Antal anställda: 350

Nyckeltal

Soliditet: 26,8%
Omsättning per anställd: 1 330
Lönsamhet: 1,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,9%
Balanslikviditet: 226,6%