Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556421-2727

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 44 434 Revenue Up 34 370 Revenue Down 43 748
Finansiella kostnader: 509 Revenue Up 324 Revenue Up 132
Resultat efter finansnetto: 2 164 Revenue Up -3 420 Revenue Down 81
Balansomslutning: 10 970 Revenue Up 10 510 Revenue Down 12 550
Omsättningstillgångar: 9 146 Revenue Up 8 412 Revenue Down 11 260
Kortfristiga skulder: 6 865 Revenue Down 8 389 Revenue Down 9 626
Justerat eget kapital: 2 980 Revenue Up 816 Revenue Down 2 736
Aktiekapital: 701 701 701
Antal anställda: 20 Revenue Down 28 Revenue Down 34

Nyckeltal

Soliditet: 27,2% Revenue Up 7,8% Revenue Down 21,8%
Omsättning per anställd: 2 222 Revenue Up 1 228 Revenue Down 1 287
Lönsamhet: 4,9% Revenue Up -10,0% Revenue Down 0,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 72,6% Revenue Up -419,1% Revenue Down 3,0%
Balanslikviditet: 133,2% Revenue Up 100,3% Revenue Down 117,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,4% Revenue Up -29,5% Revenue Down 1,7%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 44 434
Finansiella kostnader: 509
Resultat efter finansnetto: 2 164
Balansomslutning: 10 970
Omsättningstillgångar: 9 146
Kortfristiga skulder: 6 865
Justerat eget kapital: 2 980
Aktiekapital: 701
Antal anställda: 20

Nyckeltal

Soliditet: 27,2%
Omsättning per anställd: 2 222
Lönsamhet: 4,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 72,6%
Balanslikviditet: 133,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,4%