Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556421-2727

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 34 370 Revenue Down 43 748 Revenue Down
Finansiella kostnader: 324 Revenue Up 132 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -3 420 Revenue Down 81 Revenue Up
Balansomslutning: 10 510 Revenue Down 12 550 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 8 412 Revenue Down 11 260 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 8 389 Revenue Down 9 626 Revenue Up
Justerat eget kapital: 816 Revenue Down 2 736 Revenue Up
Aktiekapital: 701 701 Revenue Up
Antal anställda: 28 Revenue Down 34 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 7,8% Revenue Down 21,8% Revenue Down
Omsättning per anställd: 1 228 Revenue Down 1 287 Revenue Up
Lönsamhet: -10,0% Revenue Down 0,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -419,1% Revenue Down 3,0% Revenue Up
Balanslikviditet: 100,3% Revenue Down 117,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -29,5% Revenue Down 1,7% Revenue Down

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 34 370
Finansiella kostnader: 324
Resultat efter finansnetto: -3 420
Balansomslutning: 10 510
Omsättningstillgångar: 8 412
Kortfristiga skulder: 8 389
Justerat eget kapital: 816
Aktiekapital: 701
Antal anställda: 28

Nyckeltal

Soliditet: 7,8%
Omsättning per anställd: 1 228
Lönsamhet: -10,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -419,1%
Balanslikviditet: 100,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -29,5%