Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556627-5870

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 11 081 Revenue Up 8 310 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0 0
Resultat efter finansnetto: 365 Revenue Down 430 Revenue Up
Balansomslutning: 4 611 Revenue Up 3 015 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 4 541 Revenue Up 2 979 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 2 942 Revenue Up 1 686 Revenue Down
Justerat eget kapital: 1 669 Revenue Up 1 329 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 4 Revenue Down 5 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 36,2% Revenue Down 44,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 2 770 Revenue Up 1 662 Revenue Down
Lönsamhet: 3,3% Revenue Down 5,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,9% Revenue Down 32,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 154,4% Revenue Down 176,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,9% Revenue Down 14,3% Revenue Up
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 11 081
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 365
Balansomslutning: 4 611
Omsättningstillgångar: 4 541
Kortfristiga skulder: 2 942
Justerat eget kapital: 1 669
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 36,2%
Omsättning per anställd: 2 770
Lönsamhet: 3,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,9%
Balanslikviditet: 154,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 7,9%