Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556627-5870

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 15 253 Revenue Up 11 081 Revenue Up
Finansiella kostnader: 0 0
Resultat efter finansnetto: 1 858 Revenue Up 365 Revenue Down
Balansomslutning: 5 222 Revenue Up 4 611 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 5 176 Revenue Up 4 541 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 106 Revenue Down 2 942 Revenue Up
Justerat eget kapital: 3 116 Revenue Up 1 669 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 3 Revenue Down 4 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 59,7% Revenue Up 36,2% Revenue Down
Omsättning per anställd: 5 084 Revenue Up 2 770 Revenue Up
Lönsamhet: 12,2% Revenue Up 3,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 59,6% Revenue Up 21,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 245,8% Revenue Up 154,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 35,6% Revenue Up 7,9% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 15 253
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 1 858
Balansomslutning: 5 222
Omsättningstillgångar: 5 176
Kortfristiga skulder: 2 106
Justerat eget kapital: 3 116
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 3

Nyckeltal

Soliditet: 59,7%
Omsättning per anställd: 5 084
Lönsamhet: 12,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 59,6%
Balanslikviditet: 245,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 35,6%