Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556357-3210

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 202008 201908 201808
Antal månader: 12 12
Omsättning: 2 736 Revenue Up 2 546 Revenue Down 2 656
Finansiella kostnader: 0 Revenue Down 5 Revenue Down 7
Resultat efter finansnetto: 327 Revenue Up 34 Revenue Up -229
Balansomslutning: 726 Revenue Up 470 Revenue Up 398
Omsättningstillgångar: 646 Revenue Up 427 Revenue Up 339
Kortfristiga skulder: 312 Revenue Down 347 Revenue Up 245
Justerat eget kapital: 414 Revenue Up 123 Revenue Up 89
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 2 2 Revenue Down 4

Nyckeltal

Soliditet: 57,0% Revenue Up 26,2% Revenue Up 22,4%
Omsättning per anställd: 1 368 Revenue Up 1 273 Revenue Up 664
Lönsamhet: 12,0% Revenue Up 1,3% Revenue Up -8,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 79,0% Revenue Up 27,6% Revenue Up -257,3%
Balanslikviditet: 207,1% Revenue Up 123,1% Revenue Down 138,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 45,0% Revenue Up 8,3% Revenue Up -55,8%
Bokslut 202008
Antal månader: 12
Omsättning: 2 736
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 327
Balansomslutning: 726
Omsättningstillgångar: 646
Kortfristiga skulder: 312
Justerat eget kapital: 414
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 2

Nyckeltal

Soliditet: 57,0%
Omsättning per anställd: 1 368
Lönsamhet: 12,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 79,0%
Balanslikviditet: 207,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 45,0%