Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0586634-8

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201512
Antal månader: 12
Omsättning: 13 625 Revenue Up
Finansiella kostnader: 93 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 423 Revenue Up
Balansomslutning: 16 406 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 714 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 085 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 389 Revenue Up
Aktiekapital: 690
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 14,6% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 3,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 17,7% Revenue Up
Balanslikviditet: 23,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,1% Revenue Up
Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 15 295
Finansiella kostnader: 81
Resultat efter finansnetto: 588
Balansomslutning: 19 420
Omsättningstillgångar: 1 685
Kortfristiga skulder: 2 628
Justerat eget kapital: 2 531
Aktiekapital: 690
Antal anställda: 44

Nyckeltal

Soliditet: 13,0%
Omsättning per anställd: 348
Lönsamhet: 3,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 23,2%
Balanslikviditet: 64,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,4%