Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556107-1779

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 8 473 Revenue Up 7 916 Revenue Up
Finansiella kostnader: 199 Revenue Down 205 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -72 Revenue Down 33 Revenue Up
Balansomslutning: 8 253 Revenue Down 8 637 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 3 064 Revenue Down 3 086 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 2 380 Revenue Up 2 234 Revenue Up
Justerat eget kapital: 651 Revenue Down 716 Revenue Down
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 4 4

Nyckeltal

Soliditet: 7,9% Revenue Down 8,3% Revenue Down
Omsättning per anställd: 2 118 Revenue Up 1 979 Revenue Up
Lönsamhet: -0,8% Revenue Down 0,4% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -11,1% Revenue Down 4,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 128,7% Revenue Down 138,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5% Revenue Down 2,8% Revenue Up

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 8 473
Finansiella kostnader: 199
Resultat efter finansnetto: -72
Balansomslutning: 8 253
Omsättningstillgångar: 3 064
Kortfristiga skulder: 2 380
Justerat eget kapital: 651
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 4

Nyckeltal

Soliditet: 7,9%
Omsättning per anställd: 2 118
Lönsamhet: -0,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -11,1%
Balanslikviditet: 128,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,5%