Søren Nielsen, Flade A/S
Fruevej 30,32
DK-7900 Nykøbing M
Kommun: Morsö
Län: Region Nordjylland
Telefon: +45 97721144
Fax: +45 97710016

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 4 037
Balansomslutning: 47 178
Omsättningstillgångar: 23 794
Kortfristiga skulder: 14 781
Justerat eget kapital: 19 203
Aktiekapital: 510
Antal anställda: 57

Nyckeltal

Soliditet: 40,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,0%
Balanslikviditet: 161,0%