Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0937841-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201608
Antal månader: 12
Omsättning: 10 192 Revenue Down
Finansiella kostnader: 55 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 47 Revenue Down
Balansomslutning: 2 335 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 5 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 1 271 Revenue Down
Justerat eget kapital: 680 Revenue Down
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 21

Nyckeltal

Soliditet: 29,1% Revenue Down
Omsättning per anställd: 485 Revenue Down
Lönsamhet: 0,5% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 6,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 0,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,4% Revenue Down
Bokslut 201708
Antal månader: 12
Omsättning: 8 052
Finansiella kostnader: 97
Resultat efter finansnetto: 16
Balansomslutning: 2 299
Omsättningstillgångar: -47
Kortfristiga skulder: 1 032
Justerat eget kapital: 732
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 31,8%
Lönsamhet: 0,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,2%
Balanslikviditet: -4,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,9%