Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 963 055 692

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 86 653 Revenue Up 55 157 Revenue Down
Finansiella kostnader: 298 Revenue Down 1 244 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 32 145 Revenue Up 4 235 Revenue Up
Balansomslutning: 46 222 Revenue Up 42 070 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 42 327 Revenue Up 34 515 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 20 004 Revenue Up 6 361 Revenue Down
Justerat eget kapital: 25 011 Revenue Down 35 493 Revenue Up
Aktiekapital: 2 833 2 833
Antal anställda: 4 Revenue Down 13
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 54,1% Revenue Down 84,4% Revenue Up
Omsättning per anställd: 21 663 Revenue Up 4 243 Revenue Down
Lönsamhet: 37,1% Revenue Up 7,7% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 128,5% Revenue Up 11,9% Revenue Down
Balanslikviditet: 211,6% Revenue Down 542,6% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 70,2% Revenue Up 13,0% Revenue Down
Bokslut 201812
Omsättning: 86 653
Finansiella kostnader: 298
Resultat efter finansnetto: 32 145
Balansomslutning: 46 222
Omsättningstillgångar: 42 327
Kortfristiga skulder: 20 004
Justerat eget kapital: 25 011
Aktiekapital: 2 833
Antal anställda: 4
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 54,1%
Omsättning per anställd: 21 663
Lönsamhet: 37,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 128,5%
Balanslikviditet: 211,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 70,2%