Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 930 268 240

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 600 Revenue Down 2 011 Revenue Up
Finansiella kostnader: 397 Revenue Down 467 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: -194 Revenue Down 1 169 Revenue Up
Balansomslutning: 4 970 Revenue Down 5 246 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 81 Revenue Down 129 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 419 Revenue Down 435 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 036 Revenue Down 2 252 Revenue Up
Aktiekapital: 100 100
Antal anställda: 0
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 41,0% Revenue Down 42,9% Revenue Up
Omsättning per anställd: INF
Lönsamhet: -32,3% Revenue Down 58,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -9,5% Revenue Down 51,9% Revenue Up
Balanslikviditet: 19,3% Revenue Down 29,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1% Revenue Down 31,2% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 600
Finansiella kostnader: 397
Resultat efter finansnetto: -194
Balansomslutning: 4 970
Omsättningstillgångar: 81
Kortfristiga skulder: 419
Justerat eget kapital: 2 036
Aktiekapital: 100
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 41,0%
Lönsamhet: -32,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -9,5%
Balanslikviditet: 19,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,1%