Skandia-Plast HB
Box 1117
SE-171 22 Solna
Besöksadress:
Sturegatan 34
SE-172 31 Sundbyberg
Kommun: Solna
Län: Stockholms län
Fax: +46 (0)8-380064