Skandia A/S
Kay Fiskers Plads 9
DK-2300 København S
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 70121213
Fax: +45 70124748

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: -2 963
Balansomslutning: 62 147
Justerat eget kapital: 2 200
Antal anställda: 195

Nyckeltal

Soliditet: 3,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -134,7%