Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556199-3063

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201804 201704 201604
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 164 Revenue Up 5 055 Revenue Up 4 673
Finansiella kostnader: 3 3 3
Resultat efter finansnetto: -76 Revenue Down 533 Revenue Up 138
Balansomslutning: 5 954 Revenue Down 6 345 Revenue Up 5 360
Omsättningstillgångar: 5 365 Revenue Down 6 023 Revenue Up 5 257
Kortfristiga skulder: 673 Revenue Down 955 Revenue Up 420
Justerat eget kapital: 5 196 Revenue Down 5 257 Revenue Up 4 844
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 6 Revenue Up 5 5

Nyckeltal

Soliditet: 87,3% Revenue Up 82,9% Revenue Down 90,4%
Omsättning per anställd: 861 Revenue Down 1 011 Revenue Up 935
Lönsamhet: -1,5% Revenue Down 10,5% Revenue Up 3,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,5% Revenue Down 10,1% Revenue Up 2,8%
Balanslikviditet: 797,2% Revenue Up 630,7% Revenue Down 1.251,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,2% Revenue Down 8,4% Revenue Up 2,6%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201804
Antal månader: 12
Omsättning: 5 164
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: -76
Balansomslutning: 5 954
Omsättningstillgångar: 5 365
Kortfristiga skulder: 673
Justerat eget kapital: 5 196
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 6

Nyckeltal

Soliditet: 87,3%
Omsättning per anställd: 861
Lönsamhet: -1,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -1,5%
Balanslikviditet: 797,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -1,2%