Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1763060-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201609
Antal månader: 12
Omsättning: 459 Revenue Up
Finansiella kostnader: 9 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 6 Revenue Up
Balansomslutning: 136 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 25 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 115 Revenue Up
Justerat eget kapital: 21 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 15,4% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 1,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 28,6% Revenue Down
Balanslikviditet: 21,7% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 11,0% Revenue Down
Bokslut 201709
Antal månader: 12
Omsättning: 377
Finansiella kostnader: 4
Resultat efter finansnetto: 29
Balansomslutning: 93
Omsättningstillgångar: 24
Kortfristiga skulder: 49
Justerat eget kapital: 45
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 8

Nyckeltal

Soliditet: 48,4%
Omsättning per anställd: 47
Lönsamhet: 7,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 64,4%
Balanslikviditet: 49,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 35,5%