Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0669888-4

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201504
Antal månader: 12
Finansiella kostnader: 2 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 3 Revenue Up
Balansomslutning: 490 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 13 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 241 Revenue Down
Justerat eget kapital: 249 Revenue Up
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 50,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 1,2% Revenue Up
Balanslikviditet: 5,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,0% Revenue Up
Bokslut 201704
Antal månader: 12
Finansiella kostnader: 2
Resultat efter finansnetto: 5
Balansomslutning: 511
Omsättningstillgångar: 12
Kortfristiga skulder: 276
Justerat eget kapital: 236
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 46,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 2,1%
Balanslikviditet: 4,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,4%