Securiguard A/S
Gyngemose Parkvej 50
DK-2860 Søborg
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 70112122
Fax: +45 70112166

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: -161
Balansomslutning: 6 672
Omsättningstillgångar: 6 672
Kortfristiga skulder: 1 180
Justerat eget kapital: 5 492
Aktiekapital: 1 300
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: 82,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -2,9%
Balanslikviditet: 565,4%