Schweigaards Gate 34 AS
Postboks 9302 Grønland
NO-0135 Oslo
Besöksadress:
Schweigaards gate 34F
NO-0191 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22054860
Fax: +47 22174379

Bokslut 201712
Omsättning: 12 479
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 4 044
Balansomslutning: 43 735
Omsättningstillgångar: 29 982
Kortfristiga skulder: 2 422
Justerat eget kapital: 27 975
Aktiekapital: 4 633
Antal anställda: 3
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 64,0%
Omsättning per anställd: 4 160
Lönsamhet: 32,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,5%
Balanslikviditet: 1.237,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,2%