Schweigaards Gate 34 AS
Postboks 9302 Grønland
NO-0135 Oslo
Besöksadress:
Schweigaards gate 34F
NO-0191 Oslo
Kommun: Oslo
Län: Oslo
Telefon: +47 22054860
Fax: +47 22174379

Bokslut 201612
Omsättning: 13 837
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 3 205
Balansomslutning: 39 273
Omsättningstillgångar: 25 465
Kortfristiga skulder: 1 992
Justerat eget kapital: 23 944
Aktiekapital: 4 633
Antal anställda: 3
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 61,0%
Omsättning per anställd: 4 612
Lönsamhet: 23,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,4%
Balanslikviditet: 1.278,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 8,2%