Scantext Oversættelser ApS
Stenagervej 2
DK-8240 Risskov
Kommun: Århus
Län: Region Mittjylland
Telefon: +45 86760999
Fax: +45 86760979

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 515
Balansomslutning: 1 691
Omsättningstillgångar: 1 607
Kortfristiga skulder: 894
Justerat eget kapital: 798
Aktiekapital: 200
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 47,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 64,5%
Balanslikviditet: 179,8%