Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 986 385 215

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201812 201712
Omsättning: 75 222 Revenue Up 72 471 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1 393 Revenue Down 1 639 Revenue Up
Resultat efter finansnetto: 3 225 Revenue Down 6 637 Revenue Up
Balansomslutning: 35 343 Revenue Up 34 396 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 27 091 Revenue Up 24 457 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 29 256 Revenue Up 28 081 Revenue Up
Justerat eget kapital: 6 067 Revenue Down 6 294 Revenue Up
Aktiekapital: 1 110 1 110
Antal anställda:
Antal ägare: 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 17,2% Revenue Down 18,3% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 4,3% Revenue Down 9,2% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 53,2% Revenue Down 105,4% Revenue Up
Balanslikviditet: 92,6% Revenue Up 87,1% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,1% Revenue Down 24,1% Revenue Up
Bokslut 201812
Omsättning: 75 222
Finansiella kostnader: 1 393
Resultat efter finansnetto: 3 225
Balansomslutning: 35 343
Omsättningstillgångar: 27 091
Kortfristiga skulder: 29 256
Justerat eget kapital: 6 067
Aktiekapital: 1 110
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 17,2%
Lönsamhet: 4,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 53,2%
Balanslikviditet: 92,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 13,1%