Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0829803-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201606
Antal månader: 12
Omsättning: 801 Revenue Up
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 132 Revenue Up
Balansomslutning: 659 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 169 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 155 Revenue Up
Justerat eget kapital: 505 Revenue Up
Aktiekapital: 17

Nyckeltal

Soliditet: 76,6% Revenue Down
Lönsamhet: 16,5% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 26,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 109,0% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201706
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: 198
Balansomslutning: 810
Omsättningstillgångar: 246
Kortfristiga skulder: 177
Justerat eget kapital: 634
Aktiekapital: 17

Nyckeltal

Soliditet: 78,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 31,2%
Balanslikviditet: 139,0%