Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1656259-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201602
Antal månader: 12
Omsättning: 1 428 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1
Resultat efter finansnetto: 11 Revenue Down
Balansomslutning: 642 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 182 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 255 Revenue Down
Justerat eget kapital: 339 Revenue Down
Aktiekapital: 51
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 52,8% Revenue Down
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 0,8% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 3,2% Revenue Down
Balanslikviditet: 71,4% Revenue Down
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 1,9% Revenue Down
Bokslut 201702
Antal månader: 12
Omsättning: 1 420
Finansiella kostnader: 3
Resultat efter finansnetto: 148
Balansomslutning: 706
Omsättningstillgångar: 87
Kortfristiga skulder: 283
Justerat eget kapital: 395
Aktiekapital: 51
Antal anställda: 14

Nyckeltal

Soliditet: 55,9%
Omsättning per anställd: 101
Lönsamhet: 10,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 37,5%
Balanslikviditet: 30,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 21,4%