Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556016-3429

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 (koncern) 201612 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 74 941 000 Revenue Up 66 059 000 Revenue Up 55 354 000
Finansiella kostnader: 890 000 Revenue Down 1 297 000 Revenue Up 969 000
Resultat efter finansnetto: 4 403 000 Revenue Up 0 Revenue Down 324 000
Balansomslutning: 92 487 000 Revenue Up 87 476 000 Revenue Down 90 913 000
Omsättningstillgångar: 35 285 000 Revenue Up 32 522 000 Revenue Up 30 444 000
Kortfristiga skulder: 21 306 000 Revenue Up 16 318 000 Revenue Down 16 849 000
Justerat eget kapital: 59 437 000 Revenue Up 53 231 000 Revenue Up 52 891 000
Aktiekapital: 9 062 000 9 062 000 Revenue Up 4 833 000
Antal anställda: 16 133 Revenue Down 16 158 Revenue Down 16381

Nyckeltal

Soliditet: 64,3% Revenue Up 60,9% Revenue Up 58,2%
Omsättning per anställd: 4 645 Revenue Up 4 088 Revenue Up 3 379
Lönsamhet: 5,9% Revenue Up 0,0% Revenue Down 0,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,4% Revenue Up 0,0% Revenue Down 0,6%
Balanslikviditet: 165,6% Revenue Down 199,3% Revenue Up 180,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7% Revenue Up 1,5% Revenue Up 1,4%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 74 941 000
Finansiella kostnader: 890 000
Resultat efter finansnetto: 4 403 000
Balansomslutning: 92 487 000
Omsättningstillgångar: 35 285 000
Kortfristiga skulder: 21 306 000
Justerat eget kapital: 59 437 000
Aktiekapital: 9 062 000
Antal anställda: 16 133

Nyckeltal

Soliditet: 64,3%
Omsättning per anställd: 4 645
Lönsamhet: 5,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 7,4%
Balanslikviditet: 165,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 5,7%