Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556606-8499

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201910 201810 (koncern) 201710 (koncern)
Antal månader: 12 12
Omsättning: 46 736 000 Revenue Up 44 718 000 Revenue Up 42 654 000
Finansiella kostnader: 544 000 Revenue Down 612 000 Revenue Down 653 000
Resultat efter finansnetto: 794 000 Revenue Down 2 041 000 Revenue Up 0
Balansomslutning: 34 012 000 Revenue Down 34 199 000 Revenue Up 32 555 000
Omsättningstillgångar: 11 731 000 Revenue Down 13 072 000 Revenue Up 12 303 000
Kortfristiga skulder: 15 115 000 Revenue Up 14 920 000 Revenue Up 13 635 000
Justerat eget kapital: 5 372 000 Revenue Down 7 268 000 Revenue Down 8 058 000
Aktiekapital: 7 690 000 Revenue Down 7 732 000 Revenue Up 6 776 000
Antal anställda: 10 445 Revenue Up 10 146 Revenue Down 10324

Nyckeltal

Soliditet: 15,8% Revenue Down 21,3% Revenue Down 24,8%
Omsättning per anställd: 4 474 Revenue Up 4 407 Revenue Up 4 132
Lönsamhet: 1,7% Revenue Down 4,6% Revenue Up 0,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,8% Revenue Down 28,1% Revenue Up 0,0%
Balanslikviditet: 77,6% Revenue Down 87,6% Revenue Down 90,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,9% Revenue Down 7,8% Revenue Up 2,0%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201910
Antal månader: 12
Omsättning: 46 736 000
Finansiella kostnader: 544 000
Resultat efter finansnetto: 794 000
Balansomslutning: 34 012 000
Omsättningstillgångar: 11 731 000
Kortfristiga skulder: 15 115 000
Justerat eget kapital: 5 372 000
Aktiekapital: 7 690 000
Antal anställda: 10 445

Nyckeltal

Soliditet: 15,8%
Omsättning per anställd: 4 474
Lönsamhet: 1,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 14,8%
Balanslikviditet: 77,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 3,9%