Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1512607-9

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201605
Antal månader: 12
Omsättning: 1 268 Revenue Up
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 97 Revenue Up
Balansomslutning: 436 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 109 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 154 Revenue Up
Justerat eget kapital: 281 Revenue Up
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 8

Nyckeltal

Soliditet: 64,4% Revenue Up
Omsättning per anställd: 158 Revenue Up
Lönsamhet: 7,6% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 34,5% Revenue Up
Balanslikviditet: 70,8% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201705
Antal månader: 12
Resultat efter finansnetto: 139
Balansomslutning: 555
Omsättningstillgångar: 112
Kortfristiga skulder: 185
Justerat eget kapital: 370
Aktiekapital: 8
Antal anställda: 9

Nyckeltal

Soliditet: 66,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 37,6%
Balanslikviditet: 60,5%