Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 928 038 351

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201912 201812 201712
Omsättning: 6 568 Revenue Up 5 771 Revenue Down 5 822
Finansiella kostnader: 16 Revenue Down 34 Revenue Down 41
Resultat efter finansnetto: 463 Revenue Up 276 Revenue Down 301
Balansomslutning: 1 699 Revenue Up 1 371 Revenue Up 1 004
Omsättningstillgångar: 1 538 Revenue Up 1 198 Revenue Up 821
Kortfristiga skulder: 786 Revenue Up 691 Revenue Up 530
Justerat eget kapital: 693 Revenue Up 289 Revenue Up 13
Aktiekapital: 420 420 420
Antal ägare: 0 0 0

Nyckeltal

Soliditet: 40,8% Revenue Up 21,1% Revenue Up 1,3%
Lönsamhet: 7,0% Revenue Up 4,8% Revenue Down 5,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 66,8% Revenue Down 95,5% Revenue Down 2.315,4%
Balanslikviditet: 195,7% Revenue Up 173,4% Revenue Up 154,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 28,2% Revenue Up 22,6% Revenue Down 34,1%
Bokslut 201912
Omsättning: 6 568
Finansiella kostnader: 16
Resultat efter finansnetto: 463
Balansomslutning: 1 699
Omsättningstillgångar: 1 538
Kortfristiga skulder: 786
Justerat eget kapital: 693
Aktiekapital: 420
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 40,8%
Lönsamhet: 7,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 66,8%
Balanslikviditet: 195,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 28,2%