Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556062-0220

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 226 943 Revenue Up 4 966 342 Revenue Up 4 423 762
Finansiella kostnader: 104 953 Revenue Up 89 618 Revenue Down 95 593
Resultat efter finansnetto: 85 115 Revenue Up 39 220 Revenue Up 34 374
Balansomslutning: 3 068 485 Revenue Up 3 029 623 Revenue Up 2 952 897
Omsättningstillgångar: 1 726 114 Revenue Up 1 654 187 Revenue Up 1 477 392
Kortfristiga skulder: 1 271 710 Revenue Down 1 308 799 Revenue Up 1 253 072
Justerat eget kapital: 400 730 Revenue Up 338 954 Revenue Up 326 571
Aktiekapital: 46 500 46 500 46 500
Antal anställda: 797 Revenue Up 770 Revenue Up 728

Nyckeltal

Soliditet: 13,1% Revenue Up 11,2% Revenue Up 11,1%
Omsättning per anställd: 6 558 Revenue Up 6 450 Revenue Up 6 077
Lönsamhet: 1,6% Revenue Up 0,8% 0,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,2% Revenue Up 11,6% Revenue Up 10,5%
Balanslikviditet: 135,7% Revenue Up 126,4% Revenue Up 117,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,2% Revenue Up 4,3% Revenue Down 4,4%
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 5 226 943
Finansiella kostnader: 104 953
Resultat efter finansnetto: 85 115
Balansomslutning: 3 068 485
Omsättningstillgångar: 1 726 114
Kortfristiga skulder: 1 271 710
Justerat eget kapital: 400 730
Aktiekapital: 46 500
Antal anställda: 797

Nyckeltal

Soliditet: 13,1%
Omsättning per anställd: 6 558
Lönsamhet: 1,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,2%
Balanslikviditet: 135,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,2%