Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556062-0220

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201812 201712
Antal månader: 12 12
Omsättning: 5 226 943 Revenue Up 4 966 342 Revenue Up
Finansiella kostnader: 104 953 Revenue Up 89 618 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 85 115 Revenue Up 39 220 Revenue Up
Balansomslutning: 3 068 485 Revenue Up 3 029 623 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 726 114 Revenue Up 1 654 187 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 271 710 Revenue Down 1 308 799 Revenue Up
Justerat eget kapital: 400 730 Revenue Up 338 954 Revenue Up
Aktiekapital: 46 500 46 500
Antal anställda: 797 Revenue Up 770 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 13,1% Revenue Up 11,2% Revenue Up
Omsättning per anställd: 6 558 Revenue Up 6 450 Revenue Up
Lönsamhet: 1,6% Revenue Up 0,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,2% Revenue Up 11,6% Revenue Up
Balanslikviditet: 135,7% Revenue Up 126,4% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,2% Revenue Up 4,3% Revenue Down
Bokslut 201812
Antal månader: 12
Omsättning: 5 226 943
Finansiella kostnader: 104 953
Resultat efter finansnetto: 85 115
Balansomslutning: 3 068 485
Omsättningstillgångar: 1 726 114
Kortfristiga skulder: 1 271 710
Justerat eget kapital: 400 730
Aktiekapital: 46 500
Antal anställda: 797

Nyckeltal

Soliditet: 13,1%
Omsättning per anställd: 6 558
Lönsamhet: 1,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 21,2%
Balanslikviditet: 135,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 6,2%