Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556062-0220

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201712 201612
Antal månader: 12 12
Omsättning: 4 966 342 Revenue Up 4 423 762 Revenue Up
Finansiella kostnader: 89 618 Revenue Down 95 593 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: 39 220 Revenue Up 34 374 Revenue Up
Balansomslutning: 3 029 623 Revenue Up 2 952 897 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 654 187 Revenue Up 1 477 392 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 1 308 799 Revenue Up 1 253 072 Revenue Up
Justerat eget kapital: 338 954 Revenue Up 326 571 Revenue Up
Aktiekapital: 46 500 46 500
Antal anställda: 770 Revenue Up 728 Revenue Up

Nyckeltal

Soliditet: 11,2% Revenue Up 11,1% Revenue Up
Omsättning per anställd: 6 450 Revenue Up 6 077 Revenue Up
Lönsamhet: 0,8% 0,8% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,6% Revenue Up 10,5% Revenue Up
Balanslikviditet: 126,4% Revenue Up 117,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,3% Revenue Down 4,4% Revenue Up
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 4 966 342
Finansiella kostnader: 89 618
Resultat efter finansnetto: 39 220
Balansomslutning: 3 029 623
Omsättningstillgångar: 1 654 187
Kortfristiga skulder: 1 308 799
Justerat eget kapital: 338 954
Aktiekapital: 46 500
Antal anställda: 770

Nyckeltal

Soliditet: 11,2%
Omsättning per anställd: 6 450
Lönsamhet: 0,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 11,6%
Balanslikviditet: 126,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,3%