Rex og Lindeborgh A/S
Kjeld Langes Gade 14,st,tv
DK-1367 København K
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 33111214
Fax: +45 33111238

Bokslut 201512
Resultat efter finansnetto: 421
Balansomslutning: 2 773
Omsättningstillgångar: 2 544
Kortfristiga skulder: 1 717
Justerat eget kapital: 1 050
Aktiekapital: 500
Antal anställda: 35

Nyckeltal

Soliditet: 37,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 40,1%
Balanslikviditet: 148,2%