Revision København 2012 ApS
Nimbusparken 24,3
DK-2000 Frederiksberg
Kommun: Frederiksberg
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 70260630
Fax: +45 70260680

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 2 065
Balansomslutning: 2 668
Omsättningstillgångar: 2 668
Kortfristiga skulder: 713
Justerat eget kapital: 1 955
Aktiekapital: 1 200
Antal anställda: 7

Nyckeltal

Soliditet: 73,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 105,6%
Balanslikviditet: 374,2%