Resultmaker A/S
Klerkegade 19,2
DK-1308 København K
Kommun: Köpenhamn
Län: Region Huvudstaden
Telefon: +45 70201021
Fax: +45 70200821

Bokslut 201509
Resultat efter finansnetto: 572
Balansomslutning: 23 634
Omsättningstillgångar: 3 642
Kortfristiga skulder: 5 621
Justerat eget kapital: 11 231
Aktiekapital: 8 401
Antal anställda: 15

Nyckeltal

Soliditet: 47,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 5,1%
Balanslikviditet: 64,8%