Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 1730955-7

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 1 197 Revenue Down
Finansiella kostnader:
Resultat efter finansnetto: 289 Revenue Up
Balansomslutning: 1 353 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 1 059 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 101 Revenue Up
Justerat eget kapital: 1 252 Revenue Up
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 92,5% Revenue Down
Lönsamhet: 24,1% Revenue Up
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 23,1% Revenue Up
Balanslikviditet: 1.048,5% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA):
Bokslut 201712
Antal månader: 12
Omsättning: 1 198
Resultat efter finansnetto: 277
Balansomslutning: 1 462
Omsättningstillgångar: 866
Kortfristiga skulder: 87
Justerat eget kapital: 1 374
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 94,0%
Lönsamhet: 23,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 20,2%
Balanslikviditet: 995,4%