Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 556770-0777

* Bokslutsinformation (×1000) SEK

Bokslut 201808 201708 201608
Antal månader: 12 12
Omsättning: 8 773 Revenue Up 8 046 Revenue Down 8 547
Finansiella kostnader: 27 Revenue Up 7 Revenue Up 5
Resultat efter finansnetto: 952 Revenue Up 372 Revenue Down 397
Balansomslutning: 3 964 Revenue Up 1 836 Revenue Down 2 256
Omsättningstillgångar: 1 860 Revenue Up 1 559 Revenue Down 1 876
Kortfristiga skulder: 973 Revenue Up 550 Revenue Down 1 256
Justerat eget kapital: 1 771 Revenue Up 1 286 Revenue Up 1 000
Aktiekapital: 100 100 100
Antal anställda: 9 Revenue Down 10 Revenue Down 11

Nyckeltal

Soliditet: 44,7% Revenue Down 70,0% Revenue Up 44,3%
Omsättning per anställd: 975 Revenue Up 805 Revenue Up 777
Lönsamhet: 10,9% Revenue Up 4,6% 4,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 53,8% Revenue Up 28,9% Revenue Down 39,7%
Balanslikviditet: 191,2% Revenue Down 283,5% Revenue Up 149,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,7% Revenue Up 20,6% Revenue Up 17,8%

Företag med liknande produkter och tjänster samt med utförligare information

Bokslut 201808
Antal månader: 12
Omsättning: 8 773
Finansiella kostnader: 27
Resultat efter finansnetto: 952
Balansomslutning: 3 964
Omsättningstillgångar: 1 860
Kortfristiga skulder: 973
Justerat eget kapital: 1 771
Aktiekapital: 100
Antal anställda: 9

Nyckeltal

Soliditet: 44,7%
Omsättning per anställd: 975
Lönsamhet: 10,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 53,8%
Balanslikviditet: 191,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 24,7%