Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0730031-3

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201608
Antal månader: 12
Omsättning: 15 477 Revenue Up
Finansiella kostnader: 38
Resultat efter finansnetto: 291 Revenue Up
Balansomslutning: 6 892 Revenue Up
Omsättningstillgångar: 92 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 3 189 Revenue Up
Justerat eget kapital: 2 288 Revenue Up
Aktiekapital: 17

Nyckeltal

Soliditet: 33,2% Revenue Down
Lönsamhet: 1,9% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 12,7%
Balanslikviditet: 2,9% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 4,8% Revenue Down
Bokslut 201708
Antal månader: 12
Omsättning: 16 518
Finansiella kostnader: 39
Resultat efter finansnetto: 605
Balansomslutning: 6 655
Omsättningstillgångar: 216
Kortfristiga skulder: 2 410
Justerat eget kapital: 2 622
Aktiekapital: 17

Nyckeltal

Soliditet: 39,4%
Lönsamhet: 3,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 23,1%
Balanslikviditet: 9,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 9,7%