Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 0740999-2

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201601
Antal månader: 12
Omsättning: 343 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: 4 Revenue Down
Balansomslutning: 539 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 208 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 23 Revenue Down
Justerat eget kapital: 515 Revenue Down
Aktiekapital: 8
Antal anställda:

Nyckeltal

Soliditet: 95,5% Revenue Up
Omsättning per anställd:
Lönsamhet: 1,2% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 0,8% Revenue Down
Balanslikviditet: 904,3% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 0,7% Revenue Down
Bokslut 201701
Antal månader: 12
Omsättning: 350
Resultat efter finansnetto: 68
Balansomslutning: 538
Omsättningstillgångar: 237
Kortfristiga skulder: 38
Justerat eget kapital: 500
Aktiekapital: 8

Nyckeltal

Soliditet: 92,9%
Lönsamhet: 19,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 13,6%
Balanslikviditet: 623,7%