Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 2354487-9

* Bokslutsinformation (×1000) EUR

Bokslut 201512
Antal månader: 12
Omsättning: 7 Revenue Down
Finansiella kostnader: 0
Resultat efter finansnetto: -29 Revenue Up
Balansomslutning: 39 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 32 Revenue Down
Kortfristiga skulder: 0 Revenue Down
Justerat eget kapital: 39 Revenue Down
Aktiekapital: 10

Nyckeltal

Soliditet: 100,0% Revenue Up
Lönsamhet: -414,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -74,4% Revenue Down
Balanslikviditet: INF% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -74,4% Revenue Down
Bokslut 201612
Antal månader: 12
Omsättning: 7
Resultat efter finansnetto: 4
Balansomslutning: 44
Omsättningstillgångar: 36
Kortfristiga skulder: 1
Justerat eget kapital: 43
Aktiekapital: 10

Nyckeltal

Soliditet: 97,7%
Lönsamhet: 57,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 9,3%
Balanslikviditet: 3.600,0%