Finansiell information

Uppgifterna kommer från årsredovisningen för företaget med org.nr 986 793 127

* Bokslutsinformation (×1000) NOK

Bokslut 201612
Omsättning: 27 062 Revenue Down
Finansiella kostnader: 1 051 Revenue Down
Resultat efter finansnetto: -14 703 Revenue Down
Balansomslutning: 56 724 Revenue Down
Omsättningstillgångar: 12 123 Revenue Up
Kortfristiga skulder: 7 966 Revenue Down
Justerat eget kapital: 31 109 Revenue Down
Aktiekapital: 56 000
Antal ägare: 0 Revenue Down

Nyckeltal

Soliditet: 54,8% Revenue Down
Lönsamhet: -54,3% Revenue Down
Räntabilitet på eget kapital (ROE): -47,3% Revenue Down
Balanslikviditet: 152,2% Revenue Up
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): -24,1% Revenue Down
Bokslut 201812
Omsättning: 84 690
Finansiella kostnader: 10 771
Resultat efter finansnetto: 9 877
Balansomslutning: 111 817
Omsättningstillgångar: 19 290
Kortfristiga skulder: 3 629
Justerat eget kapital: 38 595
Aktiekapital: 56 000
Antal ägare: 0

Nyckeltal

Soliditet: 34,5%
Lönsamhet: 11,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE): 25,6%
Balanslikviditet: 531,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA): 18,5%